Contact us
00

Gwybodaeth am ‘Deithiau Seiclo Caerdydd’

Heb os nac onibai, y ffordd orau i ymweld a’r ddinas brydferth hynod o ddiddorol yma yw ar gefn beic.  Mae ‘Teithiau Seiclo Caerdydd’ eisiau rhoi profiad cwbl unigryw o amser a lleoliad i chi, gan leoli taith feics hamddenol mewn cyswllt hanesyddol.  Mae hon yn ddinas hudol iawn, gan adlewyrchu mewn sawl ffordd, hanes a dyfodol Cymru.   Y ni’n credu fod Caerdydd yn prysur ddatblygu i fod yn ddinas wych ar gyfer seiclo, ac y ni eisiau i chi gael amser da am gwpl o orie. Nid y beic sy’n bwysig fan hyn!  Ond mae nhw yn gwbl wych, mae ein beiciau Pashley a gynhyrchwyd ym Mhrydain yn sicrhau fydd eich taith yn gyffyrddus ac yn hamddenol.  Dim chwysu chwartie, jyst joio ac ymlacio, ac mae’r teithiau i gyd yn fflat ac mae’r haul yn disgleirio (bron!!) trwy’r amser.  Prif nod ‘Teithiau Seiclo Caerdydd’ yw cynnig ffordd fwy ‘esmwyth’ o seiclo, d’yw e ddim byd i wneud gydag ymarfer corff, na chwys na chwaith cofnodi’r milltiroedd, yr unig beth sy’n bwysig yw i gael hoi hwyliog tra’n seiclo.

Gwybodaeth am Pol eich Tywysydd

Dwi’n dod yn wreiddiol o Bruges yng Ngwlad Belg (Ond dwi ddim yn un o’r Deg Belgwr Enwog!) a dwi wedi bod yn bwy yma ers dros ugain mlynedd.  Fe gyflwynais waffles Gwlad Belg yma, dysgais sut i dywallt peint o S.A. Brains yn berffaith, gwneud tamed bach o waith gyda thechnolog a’r band Wonderbrass, ac o’r diwedd fe sefydlais y fenter yma.  Dwi’n teimlo’n angerddol am seiclo a cherdded a d’wi wedi crwydro pob twll a chornel o bellteroedd anghysbell y wlad brydferth yma.  Mae dod i nabod Caerdydd oddiar cefn beic, wedi ei gyfuno gyda tywysydd gwybodus am hanes y lle yn brofiad unigryw fyddwn i’n hoffi ei rannu gyda chi.  A d’ydw i ddim yn symud yn gyflym!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *