Contact us
00

Taith feicio o amgylch Bae Caerdydd

?Taith feics Gymraeg Caerdydd ar y 13ed o Orffenaf 17.00 (5 o’r gloch gyda’r hwyr) o’r Gyfnewidfa Lo, Bae Caerdydd.(Fel arfer mae digonedd o lefydd parcio ar gael)??Taith o amgylch Bae Caerdydd fydd hon, yn para oddeutu 2 awr, tua 12kilomedr neu 7.5milltir.??O dan arweiniad y darlledydd a’r berfformwraig Gwenno Dafydd.??Mae hwn yn drip beics hamddenol ond wrth reswm, mae angen par o sgidie cryfion a dillad sy’n siwtio’r tywydd.??

Cost: £10 (gan gynnwys llog y beic) Dim mwy na 15 o bobl.??Dewch i gyfarfod a phobol eraill sydd a diddordeb i seiclo drwy gyfrwng y Gymraeg a gweld llefydd cudd y Bae.??

??Cysylltwch gyda Pol van Steelant i archebu eich lle ar y daith hanesyddol yma:?pol@cardiffcycletours.com ?07500564389???Trefnwyd gan Cardiff Cycle Tours

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *